FRAGOLA - Slovenský výrobca

Zaoberáme sa spracovaním odpadových fólií, výrobou LDPE a HDPE regranulátu a výrobkov z neho pre koncového zákazníka ale aj pre priemyselné využitie. Fólie, tašky, odpadové vrecia na separovaný zber, vrecká do košov a mnoho ďalších výrobkov sú vyrábané z recyklovaných materiálov a preto šetrné k životnému prostrediu.

História

Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 v Snine so zameraním na výrobu mikroténových a polyetylénových tašiek, vriec, obalov a pod. V roku 1999 pridávame extrúziu – vyfukovanie rôznych druhov fólií s možnosťou potlače a od roku 2002 rozširujeme výrobu o recyklačnú linku na spracovanie odpadových fólií.

Súčasnosť

Inováciami sme docielili, že 90% našich výrobkov pochádza s recyklovaných plastov, ktoré dokážme sami vytriediť, recyklovať a ďalej spracovávať. Našimi produktami je LDPE a HDPE regranulát a fólie pre našich biznis partnerov a vrecia na odpad, tašky a doplnkový sortiment pre koncových zákazníkov, mestá a obce a menšie firmy.

Fólie

Fólie podľa materiálu z ktorého boli vyrobené s možnosťou potlače fólie.

Regranulát

Plastový granulát je koncovým stupňom ekologickej recyklácie.

Výrobky

LDPE výrobky, HDPE výrobky, doplnkový sortiment

29 Rokov skúseností
Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 v Snine so zameraním na výrobu mikroténových sáčkov, tašiek a vriec. Za tú dobu sme nazbierali množstvo skúseností, ktoré uplatňujeme vo výrobnej a obchodnej sfére.
Šetríme životné prostredie
100% našej LDPE produkcie pochádza z recyklovaných odpadových fólií, ktoré vykupujeme, dotrieďujeme a ďalej spracovávame a tým šetríme životné prostredie.

Výrobky

Prevažná časť našej výrobnej produkcie je vyrábaná z plne recyklovateľných materiálov a nezaťažuje životné prostredie.