Tradícia. Inovácia. Výkon. Spoľahlivosť.

FRAGOLA - slovenský výrobca

Zaoberáme sa spracovaním odpadových fólií, výrobou LDPE a HDPE regranulátu a výrobkov z neho pre koncového zákazníka ale aj pre priemyselné využitie. Fólie, tašky, odpadové vrecia na separovaný zber, vrecká do košov a mnoho ďalších výrobkov sú vyrábané z recyklovaných materiálov a preto šetrné k životnému prostrediu.

HISTÓRIA

Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 v Snine so zameraním na výrobu mikroténových a polyetylénových tašiek, vriec, obalov a pod. V roku 1999 pridávame extrúziu – vyfukovanie rôznych druhov fólií s možnosťou potlače a od roku 2002 rozširujeme výrobu o recyklačnú linku na spracovanie odpadových fólií.

VIAC INFORMÁCIÍ

SÚČASNOSŤ

Vďaka inováciám a rozširovaniu kapacít takmer 90% našich výrobkov pochádza s recyklovaných plastov, ktoré dokážme sami vytriediť, recyklovať a ďalej spracovávať. Našimi produktami je LDPE a HDPE regranulát a fólie pre našich biznis partnerov a vrecia na odpad, tašky a doplnkový sortiment pre koncových zákazníkov, mestá a obce a menšie firmy.

VIAC INFORMÁCIÍ

FÓLIE

Fólie podľa materiálu z ktorého boli vyrobené s možnosťou potlače fólie.

VIAC INFORMÁCIÍ

REGRANULÁT

Plastový granulát je koncovým stupňom ekologickej recyklácie.

VIAC INFORMÁCIÍ

VÝROBKY

LDPE výrobky, HDPE výrobky, doplnkový sortiment

VIAC INFORMÁCIÍ

28 rokov skúseností

Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 v Snine so zameraním na výrobu mikroténových sáčkov, tašiek a vriec. Za tú dobu sme nazbierali množstvo skúseností, ktoré uplatňujeme vo výrobnej a obchodnej sfére.

Šetríme životné prostredie

100% našej LDPE produkcie pochádza z recyklovaných odpadových fólií, ktoré vykupujeme, dotrieďujeme a ďalej spracovávame a tým šetríme životné prostredie.

VÝROBKY

Prevažná časť našej výrobnej produkcie je vyrábaná z plne recyklovateľných materiálov a nezaťažuje životné prostredie.