Projekty

Projekt ,,Inovácia a automatizácia výrobného procesu spoločnosti Ján Pčola FRAGOLA“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Ján Pčola FRAGOLA

Miesto realizácie: Družstevná 467, 067 82 Dlhé nad Cirochou

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je obstaranie nových technológií, čím dôjde k významnej zmene výrobného procesu v podobe automatizácie výrobného procesu.

Realizáciou projektu dôjde k dosiahnutiu nasledovných merateľných ukazovateľov:

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1

P0760 Počet inovovaných procesov – 1

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 438 480,00 €

Informácia o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk