Regranulát

Výroba regranulátov

Plastový regranulát je koncovým stupňom ekologickej recyklácie a spracovania plastového odpadu. Regranuláty sa vďaka svojim vlastnostiam stávajú vstupom pre ďalšiu výrobu, ktorá tak šetrí prírodné zdroje. Vzhľadom na rastúce ceny primárnych surovín na produkciu plastových výrobkov sú navyše regranuláty nielen ekologické, ale aj ekonomické.

Výkup fólie

Plastový odpad zbierame, triedime a ďalej recyklujeme. V prípade, že máte odpadovú fóliu s ktorou si neviete poradiť a chcete prispieť k ochrane životného prostredia, neváhajte nás kontaktovať. Radi s Vami preberieme možnosti odberu plastového odpadu.

Výroba regranulátu

Výroba LDPE, LLDPE a HDPE regranulátu u nás prebieha ekologickým výrobným procesom už od roku 2002. Spolupracujeme s lídrami na trhu s plastami, separovaním a recyklácie, aby sme vždy vyrábali kvalitné a životné prostredie nezaťažujúce materiály.

Predaj regranulátu

Plastový odpad zbierame, triedime a ďalej recyklujeme. V prípade, že máte odpadovú fóliu s ktorou si neviete poradiť a chcete prispieť k ochrane životného prostredia, neváhajte nás kontaktovať. Radi s Vami preberieme možnosti odberu plastového odpadu.